Család- és rendszerállítás

A KONSTELLÁCIÓ intenzív, energetikai csoportmódszerét Bert Hellinger fejlesztette ki a Gestalt és a pszichodráma (Jacob Levi Moreno) területén szerzett tapasztalatai alapján. Az életét harmonikusabbá tenni kívánó személy néhány alapvető információ közlését követően nehézségei főbb szereplőit és elemeit a csoport tagjai közül megszemélyesítőként kiválasztja. A családtagokat, munkatársakat, érzelmeket (pl. harag, féltékenység) vagy fogalmakat (cél, akadály, pénz, isten stb.) spontán módon elhelyezi a térben. A megszemélyesítők intuitív módon – testileg, érzelmileg – érzékelik a felállított kapcsolatok energetikai hálózatának információit – rezgéseit. A visszajelzéseikből feltárt tudati és érzelmi elakadások néhány rituális gesztussal, mondattal feloldhatók, s ezek alapján helyreállítható a felállított hálózat harmóniája, amely – adott idő után – az állító valóságos életében is megteremtődik.