Rebirthing facilitátor képző tréning

Segítő szakemberek számára ajánljuk a Leonard Orr nevéhez fűződő Rebirthing technika elsajátítására meghirdetett programunkat, amely hatásos eszköz lehet a kliensekkel való munkában és az önismeret elmélyítésében.

A képzés transzperszonális szemléletű, a résztvevőktől elköteleződést és mély személyes belső munkát kíván. Fontos, hogy a jelentkezőnek legyen megfelelő önismereti múltja és Rebirthing- vagy más transzperszonális szemlélettel alkalmazható technikában tapasztalata.

A képzés alapvetően – sajátélményen keresztül – gyakorlati ismeretek elsajátítására fókuszál, így elvégzése a résztvevők más területen szerzett szakmai ismereteit bővíti, eszközként használható módszerrel kiegészíti azokat.

A teljes program 152 órás, amelynek sikeres elvégzéséről oklevelet adunk.

A képzés angol nyelven folyik, konszekutív tolmácsolással.

A program menete

I. szakasz – alapozás

A résztvevők három alkalommal – egymást követő, kétnapos hétvégi workshopok keretében – három sajátélményű tapasztalást szereznek Louise-tól. Már az alapozó szakaszban szó lesz olyan alapvető elméleti kérdésekről, mint kapcsolatteremtés a magasabb énnel, a légzés szerepe a trauma kialakulásában, a földelés és a spirituális út, vagy a belső munka fontossága és feldolgozása.

A szakasz végeztével fenntartjuk a jogot, hogy azoknak a résztvevőknek, akik még nem állnak készen a módszer biztonságos alkalmazására, a képzést lezárjuk. Velük a továbbiakról személyesen egyeztetünk.

 

II. szakasz – kiképzés

A kiképzési szakaszban az elméleti és gyakorlati ismeretek párhuzamosan bővülnek; minden résztvevő legalább 10-10 alkalommal Rebirthing sajátélményt szerez, illetve csoporttársainak adja azt.

Az első három alkalommal minden résztvevő Louise felügyelete mellett vezeti az ülést, rögtön megbeszélve a gyakorlat során tapasztalt nehézségeket és reagálási lehetőségeket. A következő alkalmakkor – Louise távollétében – mini-csoportokban párhuzamosan folyik a gyakorlás a képzés asszisztenseinek felügyeletével és segítségével, majd a találkozó végén teljes-csoportos esetmegbeszéléssel.

Három egyénileg egyeztetett alkalommal önálló gyakorlás kötelező, amelyekről rövid beszámolót kell készíteni.

A vizsgát megelőző utolsó hétvégén Louise minden folyamatról és minden kísérő munkáról szupervíziót ad.

A vizsgára bocsátás feltételei

1. Megadott kötelező olvasmányok feldolgozása, azok alkalmazása a gyakorlatban

2. Adott követelményeknek megfelelő dolgozat leadása megadott határidőig

3. Tapasztalat – sajátélmény szerzése Hellinger-féle családállításban, Gestaltban és érzelmi testmunkában, egyéni egyeztetés szerint

4. Érettség a saját önismereti munka integrálásában és mások munkájának kísérésében

Az oklevelet – meghívott résztvevő kliensekkel, hétvégi workshopon, önállóan vezetett -sikeres Rebirthing gyakorlati vizsgát követően adja át Louise.

Részvételi feltételek

– egyéni- és vagy csoportmunkában szerzett mély önismeret, segítő szakmában szerzett komoly tapasztalat, képzésben való részvétel és/vagy végzettség

– a transzperszonális szemlélet ismerete és elfogadása, tudatos életmód, spirituális gyakorlat

– személyes elbeszélgetésen való részvétel

Jelentkezés

A csoport létszáma maximált, ezért a jelentkezések elfogadását a beérkezés sorrendjében tudjuk biztosítani.

További tájékoztatás, regisztráció: 

Iszlay Zsuzsa: zsuzsa.iszlay@tpcoach.hu; telefon: +36 30 941 1388

Füredi Ágnes: agnes@louise-b.com; telefon: +36 20 972 7306